geo5 son dakika haberler

Hristiyanlık Hangi Olay Üzerine Katolik ve Ortodoks Kiliseleri Olarak Ayrılmıştır

0
17

Hristiyanlık, 1054 yılında Katolik ve Ortodoks kiliseleri olarak ikiye ayrılmıştır. Ayrılığın temel sebebi, Kutsal Ruh’un kaynağı hakkındaki teolojik anlaşmazlıktır.

Katolik Kilisesi: Kutsal Ruh’un hem Baba’dan hem de Oğul’dan (İsa) çıktığına inanır.

Ortodoks Kilisesi: Kutsal Ruh’un sadece Baba’dan çıktığına inanır.

Bu teolojik ayrılık, zamanla siyasi ve kültürel farklılıklarla da birleşerek iki kilisenin kesin olarak bölünmesine yol açmıştır. Bölünmenin ardından, her iki kilise de kendi hiyerarşisini, litürjisini ve teolojisini geliştirmiştir.

Ayrılığa katkıda bulunan diğer faktörler:

  • Papalık: Katolik Kilisesi, Papa’nın tüm Hristiyanların lideri olduğunu savunurken, Ortodoks Kilisesi, her kilisenin kendi patriğine sahip olması gerektiğine inanır.
  • Litürji: Katolik ve Ortodoks kiliseleri, ibadet ve ayinlerini farklı dillerde ve farklı ritüellerle gerçekleştirir.
  • Kültür: Katolik Kilisesi, Latin kültüründen etkilenirken, Ortodoks Kilisesi, Bizans kültüründen etkilenmiştir.

Günümüzde, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki diyalog ve işbirliği artmaktadır. Her iki kilise de birliğin yeniden sağlanması için çaba göstermektedir.

Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks kiliseleri dışında kalan diğer önemli mezhepleri:

  • Protestanlık
  • Anglikanizm
  • Evanjelizm