Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

0
12

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK), soruşturma evresinin sonunda, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde verilen bir karardır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Verilme Nedenleri:

  • Yeterli delil bulunmaması: Soruşturma sonucunda, suçun işlendiğine dair yeterli delil elde edilememiş olabilir.
  • Kovuşturma olanağının bulunmaması: Şüphelinin eylemi zaman aşımına uğramış olabilir veya hakkında şikayet hakkı olmayan bir kişi tarafından şikayet edilmiş olabilir.
  • Hukuka aykırılık: Soruşturma sırasında yapılan işlemlerin hukuka aykırı olması nedeniyle kovuşturma yapılamaması.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz:

Mağdur veya suçtan zarar gören kişi, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edebilir. İtiraz, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet savcılığına veya mahkemeye yapılmalıdır.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Sonuçları:

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleşirse, hakkında soruşturma yapılan kişi hakkında dava açılamaz. Ancak, yeni deliller ortaya çıkarsa, soruşturma tekrar başlatılabilir.